www.archiefgrijpskerk.nl

titelauteur
Grijpskerk; de geschiedenis van een Groninger gemeente Dr. W.J. Formsma
'n Geluud van stilte Reinder Willem Hiemstra
Spreek Reinder Willem Hiemstra
Keel me dan Reinder Willem Hiemstra
Votspoelde sluzen Reinder Willem Hiemstra
Lichtsteert Reinder Willem Hiemstra
Vertrouwde versjes Reinder Willem Hiemstra
Vergeten versjes Diverse
Grijpskerk in oude ansichten B. Helder
Geschiedenis van de Bouwvereniging in de gemeente Grijpskerk R. Martini
Schetsen uit de dorpen van de voormalige gemeente Willem Kamminga
Het Grijpskerk van gisteren Willem Kamminga
50 jaar bevrijding Niezijl 4/5 mei '95 - commissie Niezijl
Verzoameld waark; gedichten ien t Westerketiers Jelte Dijkstra (Nikloas Griep)
Verzoameld waark; gedichten in t Oldambtsters Jelte Dijkstra (Nikloas Griep)
Noawaark Jelte Dijkstra (Nikloas Griep)
Lösloatn Are Meijer
Aan de zee ontrukt; historische verhalen van Lauwerzijl en omgeving Luitjen Kuipers (Luut van 't Sielje)
Licht en schaduw in de polder; autobiografie uit de Nieuwe Ruigezandster polder Luitjen Kuipers (Luut van 't Sielje)
Hoe gijt t met dij? Komische verhoalen Luitjen Kuipers (Luut van 't Sielje)
Dit is de leste; wat dij sums te binnen schut Luitjen Kuipers (Luut van 't Sielje)
Tussen de coulissen; Zuidelijk Westerkwartier werken aan een leefbaar platteland Simon van der Goot (Bureau Hermes)
De nadagen van het verzet Diverse
Kollumerland rond 1900 R. Bosgraaf
Zuidhorn vroeger en nu Diverse
De hervormde kerk van Zuidhorn; zoals het was, zoals het is Diverse
In en om de kerk van Noordhorn Wija Friso
Hengstenvereniging "Grijpskerk en Omstreken" T.K. Nijhoff-Meijer
Aduard in oude ansichten Diverse
Op stap in stad en landen; onbekende historische plekjes in Groningen Diverse
Gemeente Grijpskerk; 'n Omzien Verbeeld Diverse
Met de blik naar boven M.H. Huizinga
Kalendarium van de geschiedenis van de stad en de prov. Groningen, van 400-2000 Jan Mein
100 jaar gereformeerde kerk te Grijpskerk 1901-2001 Diverse
300 jarig bestaan van het NH-kerkgenootschap te Burum en Munnekezijl Diverse
De heerlijkheid Visvliet Henk Offringa en Halbe Kuipers
Grijpskerk van crisis tot bevrijding Willem Kamminga
Over Pietersiel en de Pietersielsters ien et Pietersielster Enno Wiersma
Een archaelogisch verkenmerk (overdruk Groningse Volksalmanak) A.E. van Giffen
West End 75 jaar 1929-2004 Anja Wester en Petra Koopmans
Kroniek van onze eigen tijd (manuscript) Willem Kamminga
Begroting dienstjaar 1966 Gemeente Grijpskerk
100 jaar Landbouwvereniging Grijpskerk en omstreken diverse schrijvers
Verdubbeling spoorlijn Groningen-Leeuwarden; diverse stukken Diverse
Inventarisatie sociaal cultureel werk werkgroep sociaal-cultureel werk
Tussen Hunze en Lauwers G.H. Ligterink
De Groninger Encyclopedie, deel 1, A t/m M K. ter Laan
De Groninger Encyclopedie, deel 2, N t/m Z K. ter Laan
De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden Drs. G.J. van Klinken en Mr. J.H. de Vey Mestdagh
125 jaar gereformeerde kerk Niezijl R. Martini
75 jaar Ons Ideaal L. Cazemier en A.J. Maat
Grijpskerk en Omstreken K.J. Tilbusscher K.Jzn.
Het opsporen van verdronken nederzettingen in het kustgebied ten noorden van Grijpskerk Henny Groenendijk en Peter Vos
T. Melissen, fokveefotograaf, gepassioneerd paardenportretteur Frans Talstra, Roel Veenstra en Bindert Helder
Bleven J.J. Kuipers
Christelijk Onderwijs in Niezijl 1896-1996 G.J. Dijkstra
Het Westerkwartier in woord en beeld H. Visser en G.W. Kattenbeld
De kaarten van Groningerland J.J. Vredenberg-Alink
Des heren roemrijke daden (de geschiedenis van de Geref. Kerk te Niezijl 1850-1925) H. Bouma, v.d.m.
Op slag van twaalf (verhoalen in t Westerketiers) Sape Zwama
Groninger plaatsnamen Dr. W. de Vries
Heksen- en duivelsverhalen Mw. E.J. Huizenga-Onnekes
De Geref. Kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers (1595-1796) G.A. Wumkes
De afscheiding van 1834 in Groningerland (deel 3) Dr. J. Wesseling
Monumentennota Zuidhorn 2006 Gemeente Zuidhorn
"De Vroolijke Garde" (wedstrijd komische voordrachten op zondag 26 november 1905) G.A. Evers
Reglement voor de societeit van onderlinge bijstand in geval van brand 1866
Reglement voor de societeit van onderlinge bijstand in geval van brand 1872
Gemeentegids Grijpskerk 1976
Gemeentegids Grijpskerk 1987
100 jaar afsluiting Reitdiep Provinciaal Bestuur van Groningen
Gedenkboek van Stad en Land (naamlijst predikanten van de provincie Groningen) Heino Hermannus Brucherus
Als een lelie onder de doornen T.L. Korporaal
Het Westerkwartier (leer-leesboekje over het Groningse land tussen Lauwers en Reitdiep) Tjits Veenstra
Groninger kwartierstatenboek 2 R.H. Alma en anderen
De burgervaandelen van de stad Groningen (een bevolkingslijst uit 1659) W.G. Doornbos en D.F. Kuiken
Rooms-katholieke bewonerslijsten van de stad Groningen 1665-1688 W.G. Doornbos
Groninger repertorium van familiewapens W.G. Doornbos
Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen 1535-1542 Alma en Doornbos
Protocol Draper (een notarisprotocol uit de tweede helft van de 17e eeuw) M.W. van Boven
Genealogische bibliografie van de provincie Groningen W.G. Doornbos
Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1639-1672 H.J.E. Hartog
Huiseigenaren van de stad Groningen 1765 P.J.C. Elema
Bewonerslijst van de stad Groningen 1710 W.G. Doornbos en H.J.E. Hartog
Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-1710 W.G. Doornbos en D.F. Kuiken
Taxatielijst van de stad Groningen 1730-1731 W.G. Doornbos en P.J.C. Elema
Honderd jaar plattelandsleven in Groningen Groninger Maatschappij van Landbouw
Groninger landbouwers geslachten in het Westerkwartier H. Scheeringa
Tijdsbeeld 1837-2010 Willem Kamminga
Provinciale almanak voor Groningen 1948 Provinciaal Bestuur van Groningen
Braiven van Jan Spoantje op Pollerklap en Jan Knooihoezen bie Olwierster Looptil (Twij Jannen) Jelte Dijkstra en Jakob Rietema
75 jaar Christelijk onderwijs in Grijpskerk diversen
Gemeentegids Grijpskerk 1983
Gemeentebeschrijving Zuidhorn Provinciaal Bestuur van Groningen
Karspellasten van Grijpskerk (kopie) Mr. H.O. Feith
De Canon van het Westerkwartier Willy van der Schuit
Gemeentegids Grijpskerk 1976
Losse verhalen Willem Kamminga
Zomaar een meisje in het Westerkwartier Jantine G.Tack-Bos
Krabbels door R.Martini R. Martini
Bloeiende bomen en rode ogentroost Chris van de Legeweg
'n Omzien Verbreed B. Helder, A. Vink-Hoogstra, J. Veenstra
Honderd jaar plattelandsleven in Groningen Groninger maatschappij van landbouw
Gedane zaken ... vindt u weer! Groninger archieven
Toal en Taiken, 28e jrg.nr.1, Stille getuigen van een doodsteek, Pompstra/Sikkema Jan Oldenhuis
2.jpg

Wie is online

We hebben 49 gasten en geen leden online

Copyright © 2021 www.archiefgrijpskerk.nl. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.