www.archiefgrijpskerk.nl

Van mw. Annie Hulst kregen we twee foto's van korfbalclub G.K.C. uit Grijpskerk. Helaas ontbreken sommige namen van de spelers. Weet u wie dat zijn? Het speelveld lag ten noorden van de huidige N355 van Groningen naar Leeuwarden, die tijdens het bestaan van G.K.C. nog niet was aangelegd. De huizen aan de linkerkant op de foto zijn die van de Lageweg. G.K.C. wordt in het Nieuwsblad van het Noorden genoemd vanaf 17 oktober 1921 tot en met 9 februari 1939. Maar ook wordt G.K.C. vermeld in Het Noordelijk Sportblad , waarvan wij alleen de jaren 1921 en 1922 in de archieven hebben kunnen terugvinden.

In het laatste artikel van het Nieuwsblad van het Noorden wordt melding gemaakt van de opheffing van G.K.C. De exacte oprichtingsdatum is ons niet bekend. G.K.C. speelde in de kleuren blauw-wit.

 

gkc 1

Staand v.l.n.r.: Bé Hulst (mede-oprichter), onbekend, Albertus Hamstra, 2x onbekend, Grietje Uiterdijk, Jakob (Job) Zwartsenburg (kassier Boerenleenbank), onbekend, Hendrik Uiterdijk, onbekend, Uilko Geert Roelfsema.

Op de knieën v.l.n.r.: Klaas Zwartsenburg, Grietje Bosma (dochter van Geeuwke Bosma), 2x onbekend, Maria de Boer (dochter van Haje de Boer), R. Jager, Christine Alsema (echtgenote van Job Zwartsenburg), onbekend, Aafke Timersma (echtgenote van Lammert Zwartsenburg), G. Hoekstra(?), Fokke van der Molen.

Liggend v.l.n.r.: Melis Hummel, Lammert Zwartsenburg (boderijder, beurtschipper), Eppe Alsema, Jans Noordveld, Jan Boot.

Onderstaande foto, op dezelfde dag genomen, betreft vermoedelijk het eerste twaalftal van G.K.C., dat met twee teams aan de competitie heeft deelgenomen.

 

gkc 2

Bovenste rij v.l.n.r.: Bé Hulst, Melis Hummel, onbekend, Fokke van der Molen, Grietje Bosma, Eppe Alsema, Aafke Timersma.

Daaronder v.l.n.r.: Lammert Zwartsenburg, onbekend, Job Zwartsenburg, Christine Alsema, Jans Noordveld.

Liggend: Maria de Boer.

 

In Het Noordelijk Sportblad komen we G.K.C. voor het eerst tegen in het nummer van 12 september 1921, namelijk bij seriewedstrijden in Den Andel. Uit het verslag blijkt dat door het te laat komen van G.K.C. pas tegen drie uur kan worden begonnen. Naast G.K.C. nemen nog drie twaalftallen deel, namelijk ADUNDO uit Baflo, UNA uit Leek met een combinatieteam en V.I.O.S. uit Kiel-Windeweer. De loting bepaalt dat G.K.C. eerst tegen V.I.O.S. speelt:

We verwachtten een flinke overwinning voor de Kielsters, maar GKC dacht er anders over. Deze jongste NKV’er heeft VIOS uitstekend partij gegeven, en was er een goede schutter bij geweest, dan had VIOS den wedstrijd verdiend verloren. Toen na een uur spelen de stand nog dubbelblank was, werd er om gedoeld. Beide partijen namen 10 doelworpen, 5 door een heer en 5 door eene dame. Hier bleken de slechte doelworpen van de spelers duidelijk. De laatste van de 20 worpen werd eindelijk door een VIOS-dame in een doelpunt omgezet, waardoor VIOS de finale bereikte. Scheidsrechter de Boer lag dikwijls overhoop met de VIOS-spelers, die niet schijnen te weten of willen weten dat vallende bemachtigen verboden is. Hierna streden de verliezers om den derden prijs.

Dus de eerste 19 (!) worpen worden gemist. Dan speelt G.K.C. om de derde plaats tegen ADUNDO:

Dit was een aardige wedstrijd, die na 2 maal 15 min. Spelen (het was reeds laat geworden) eindigde in 1-1. ADUNDO had de overwinning verdiend, edoch GKC wist 2 van de 10 strafworpen te benutten en ADUNDO niet één.

GKC verdiende den derden prijs volkomen; niettegenstaande den korten tijd van bestaan, werd er vrij goed gespeeld, veel beter dan bij VIOS, welke club, na een jaar competitie, nog de meening is toegedaan, dat er maar één speler in het midden den bal moet spelen.

Blijkbaar was de verslaggever geen fan van V.I.O.S.......

In de Leeuwarder Courant van 17 oktober 1921 staat dat de beide twaalftallen van G.K.C. de dag ervoor een vriendschappelijke wedstrijd hebben gespeeld tegen de beide teams van B.K.C. uit Buitenpost. De uitslagen waren: 1e twaalftal Grijpskerk 5-3 en 2e twaalftal Grijpskerk 3-1. Er was wel belangstelling.

De club telt in 1922 35 leden, het eerste twaalftal is ingedeeld in de 2e klasse A van Groningen-West en het tweede twaalftal in de 3e klasse. Secretaris is T. de Boer uit Grijpskerk. Op 19 maart 1922 speelt G.K.C. 1 tegen O.K.K. 1 uit Assen. In het sportblad van 22 maart valt onderstaand verslag (letterlijk, dus met de taal- en interpunctiefouten) te lezen:

O.K.K. - G.K.C. 2-3.

In een zeer vriendschappelijk gespeelde wedstrijd wist G.K.C. met 3-2 van O.K.K. te winnen. Niettegenstaande O.K.K. in 't veld even sterk was, geeft de uitslag, tamelijk goed de verhouding weer; en is het dan ook een zeer goeie prestatie van G.K.C. welke thans toch nog aan de competitie deelneemt, en d'r eerste competitiewedstrijd speelde, om de eerste prijswinnaars der 3de klasse uit Assen op eigen terrein te slaan. De eerste helft der wedstrijd is G.K.C. gedurig een weinig in de meerderheid doch de tweede helft komt O.K.K. langzamerhand opzetten en zijn de laatste minuten geheel voor haar, daar G.K.C. zichtbaar uitgespeeld raakt. In die periode had best de gelijkmaker kunnen komen. Bijzonder prettig deed het aan dat de G.K.C. aanvoerder nog een doelpuntje anuleerde, daar een verdediger "zijn schoen moest vastmaken" en dat geen der partijen gehinderd ging doelen. Toch ging de bal soms nog de hand van spelers verlaten, zonder dat ze zagen waar hij terecht kwam; wat men van een vereeniging als G.K.C. toch niet kan voorstellen. Enfin ze zullen het wel leeren als ze maar lang genoeg aan de competitie deelnemen. Scheidsrechter Van Hoogen floot correct.

GKC NvhN19221104

In de 2e klasse A spelen naast G.K.C. en O.K.K. verder nog U.D.I. II (Tolbert), U.N.A. II (Leek en omstreken), K.I.N.E.A. (Haren) en N.I.C. II (Groningen). G.K.C. II is in de 3e klasse ingedeeld samen met ADUNDO II (Baflo) en K.I.N.E.A. II (Haren). G.K.C. doet het erg goed zodat op 5 november G.K.C. en K.I.N.E.A. in Haren spelen om het afdelingskampioenschap. Blijkbaar wint G.K.C. die wedstrijd, want in het Nieuwsblad van het Noorden van 23 april 1923 lezen we dat de beide afdelingskampioenen G.K.C. en V.I.O.S. om het kampioenschap gaan spelen. De krant schrijft: Het was een zeer geanimeerde wedstrijd welke door G.K.C. werd gewonnen met 4-1, zoodat aan G.K.C. het kampioenschap ten deel viel.

We zullen u verder niet vermoeien met alle wedstrijden, maar alleen enkele hoogtepunten vermelden. Op 1 juni 1924 speelt G.K.C. seriewedstrijden in Haren en wint de eerste prijs bestaande uit een groote verguld zilveren medaille. Op 20 juli van dat jaar wint G.K.C. een toernooi in Wehe en keert met een prachtige herinneringsmedaille naar huis. Waar zijn alle trofeeën uiteindelijk gebleven?

Op 28 juni 1926 werden in Eenrum seriewedstrijden georganiseerd, die door G.K.C. werden gewonnen. Het Noorden in Woord en Beeld plaatste naar aanleiding van deze overwinnning een fraaie groepsfoto in het blad. Mw. Boer was zo vriendelijk om ons deze zonder kosten te mailen. Veel meer foto's uit het tijdschrift staan op de website www.noordnl.nl van de helaas te vroeg overleden heer H.J. Boer. De familie zet gelukkig de site voort.

 

 

gkc 3

 

Namen worden vrijwel niet genoemd maar in het Nieuwsblad van het Noorden van 2 juni 1926 valt te lezen dat er twee proeftwaalftallen worden samengesteld om te komen tot een definitief westelijk districtstwaalftal. Voor het twaalftal A worden van G.K.C. opgeroepen de heer J. Zwartsenburg (aanval)) en de dame M. de Boer (verdediging); voor het twaalftal B wordt de heer Alsema als verdediger opgeroepen. Het jaar daarop, in 1927, wordt mej. G. Bosma geselecteerd voor het oostelijk districtstwaalftal. En in 1928 worden opnieuw spe(e)l(st)ers gekozen voor de proeftwaalftallen met een paar nieuwe namen, namelijk voor het eerste twaalftal mej. de Jager (verdediging) en voor het tweede J. Zwartsenburg, mej. F. Smit en mej. M. de Boer, allen voor de verdediging. Pas in 1934 vinden we in de districtsvertegenwoordiging weer namen van G.K.C.-ers, namelijk in het A-twaalftal de dames M. v.d. Klei en L. Boot en de heer H. Uiterdijk, en in het B-team de heren W. v.d. Sluis en B. Hamstra. M. van der Klei zou wel eens Meina van der Klei kunnen wezen, die in 1937 in Grijpskerk trouwt met slager Willem Tjoelker.

Uit onderstaand artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van 29 februari 1939 valt op te maken dat het doek voor G.K.C. is gevallen.

GKC NvhN19390209

23.jpg

Wie is online

We hebben 93 gasten en geen leden online

Copyright © 2022 www.archiefgrijpskerk.nl. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.