Stichting Kluften en waarden

 De Stichting Kluften en Waarden, opgericht in 1991, heeft tot doel het ijveren voor het behoud van het culturele erfgoed in en om Grijpskerk. Daartoe worden monumenten, beeldbepalende panden en waardevolle landschapselementen bestudeerd, beschreven en zonodig aangekocht en beheerd. Daarnaast wordt een archief beheerd met boeken, objecten en foto- en filmmateriaal

Deze nieuwe site is op dit moment in ontwikkeling. Kom regelmatig terug om te zien wat voor moois we in petto hebben.

Stichting Kluften en Waarden

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In de Nieuwe Wierde is vanaf februari 2024 een fototentoonstelling van 

Historische Gezelschappen te zien.

Deze expositie kunt u het makkelijkst bereiken via de ingang aan de Clantlaan. Eenmaal binnen, rechts af de gang in. U bent alle dagen van de week welkom van 09.00 – 17.00 uur.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Als u uw donatie voor 2023 nog niet heeft voldaan, wilt u dan minimaal € 10,- overmaken naar rekening nummer NL 68 RBRB 0946947244 ten name van de Stichting Kluften en Waarden met vermelding van donatie 2023 .