Contactgegevens Kluften en waarden

Het secretariaatsadres van de Stichting Kluften en Waarden is:
Taling 3, 9843 GH Grijpskerk

U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres: info@archiefgrijpskerk.nl

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter vacature
secretaris dhr. M. Koopmans Melle
penningmeester dhr. H.J. Luijken Hugo
lid mw. H.J. Kloppenburg-Hoiting Lena
lid dhr. A.J. Maat Azing
lid mw. M.H. Hoekstra Marije
lid dhr. J. Fijma Jaap